TLC is voor organisaties die opereren vanuit diverse locaties. Deze locaties kunnen verspreid liggen in een regio, land of over de gehele wereld. Met TLC hebt u op een plek inzicht in het beheer van al uw terreinen.

TLC richt zich op beheerders die de verantwoordelijkheid hebben voor het beheer van faciliteiten en buitenruimtes.

Bedrijven | Fabrieken | Congrescentra |Sauna & Wellness

Bij het beheer van bedrijventerreinen is het van belang te weten waar elektriciteitskabels, riolering en andere toevoerkabels zich bevinden, in welke staat ze zijn, en wanneer onderhoud noodzakelijk is. TLC geeft per terrein inzicht in de positie daarvan, zodat u weet waarmee u rekening moet houden wanneer u een aanpassing van het terrein wilt doen.

Recreatiefaciliteiten | Openbare ruimten

Deze beheerders hebben vaak de verantwoordelijkheid over het beheer van meerdere, diverse terreinen. Dat maakt een overall beleid ingewikkeld. TLC biedt structuren waardoor beheermaatregelen meer gebundeld uitgevoerd kunnen worden. Hiermee verhoogt u uw efficiƫntie.

Uitvaartcentra | Scholen | Woningbouwcorporaties

Terreinen met veel groen, vragen om een ander beheer. Hier is het van belang te weten hoeveel meter heg u heeft om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal manuren dat u moet inzetten voor het onderhoud van de heg. TLC heeft de mogelijkheid zich compleet aan te passen aan uw beheerbehoeften en geeft de mogelijkheid te kiezen voor andere efficientere inrichting van uw locatie.

TLC
Doelgroep
Portfolio
Expertise
Contact